Nova generacija kolektora za otpadne vode

 

DIVINITA SERBIA nudi najefikasniju i najekonomičniju tehnologiju za decentralizovane sisteme za tretman otpadnih voda.

75PE Dizajn

Tok procesa

 • Bez električne, toplotne i bilo koje druge energije
 • Nije potrebno rukovanje muljem
 • Koristi nove tehnologije za filtriranje, smanjenje biološkog hraniva /nitrata/ fosfata, otklanjanje neprijatnih mirisa i mulja
 • Pruža izuzetno pristupačno, inovativno rešenje za tretman kanalizacija – tehnološki napredak u prečišćavanju otpadnih voda
 • Proizvodi izlaznu vodu iz kolektora koja je u skladu sa zahtevima EU u pogledu otpuštanja BPK5 i HPK
 • Proizvodi čist metan visokog kvaliteta
 • Nije potrebno dodatno održavanje, osoblje ili oprema
 • Vreme zadržavanja je veoma kratko (24 sata)
 • Podzemno postavljanje bez vidljivih ružnih i bučnih cisterni
 • Pristupačna alternativa za ultra-filtraciju (UT) i reverznu osmozu (RO)
 • Efikasna anaerobna prerada – čak i u slučaju kućne hemije, antibiotika, pesticida, fenola, deterdženata, kiselina
Pogodan za korišćenje u industrijskim i stambenim objektima

Industrijski

 • Farme: đubrivo se koristi za proizvodnju biogasa
 • Prečišćavanje otpadnih voda iz deponija
 • Postrojenja za proizvodnju hrane
 • Klanice
 • Tekstilna postrojenja
 • Postrojenja za proizvodnju papira i celuloze
 • Rudarstvo
 • Mlekare
 • Mesare

Prečišćavanje otpadnih voda iz stambenih objekata od 1 do 150.000 PJ

 • Fekalije od 5 – 50.000 PJ
 • Prečišćavanje otpadnih voda iz bazena

  • Bez hlora ili hemikalija

Izlazna voda iz kolektora je:

 • Bezbedna za ponovnu upotrebu u industrijskim procesima
 • Bezbedna za puštanje u kanalizaciju, reke ili jezera
 • Bezbedna za navodnjavanje useva
 • Nije potrebno dalje prečišćavanje izlazne vode iz kolektora!

Šema nove generacije kolektora za otpadne vode 2500PJ

Kako to funkcioniše: anaerobna prerada (AD) + + filtracija + jonska razmena

Anaerobna prerada koristi mikrobiološke procese za preradu fekalija. Anaerobna prerada je jedna od vodećih tehnologija koje se koriste u standardnim postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda, koju stručnjaci, državni službenici i javnost obično ne razumeju u potpunosti . DIVINITA SERBIA je, koristeći svoju stručnost kao kompanija koja se bavi prečišćavanjem otpadnih voda i proizvodnjom biogasa, razvila niz inovacija koje ubrzavaju i štite učinkovitost mikroorganizama. To znači da sveukupan stabilizujući efekat omogućava brzo, jednostavno, efikasno razlaganje fekalija.

Poboljšana filtracija

Biološka sredina je upakovana u biofilter i ima sledeće karakteristike:

 • Kapacitet fizičke filtracije koji prevazilazi ugalj ili druga sredstva za filtraciju
 • Eksponencijalna površina poboljšava rast anaerobnih bakterija
 • Sposobnost razmene jona za smanjenje fosfora, nitrata i teških metala

EKO GEA biološka sredstva su sačinjena od vulkanskog, prirodnog kamena koji je hemijski i biološki inertan. Čini ga 97% silicijuma i posebno je porozan, lagan i jak. Zahvaljujući svojoj vulkanizaciji, ne sabija i sprečava začepljenje. Što je najvažnije, ono pruža sklonište mikroorganizmima na ogromnoj površini i omogućava eksponencijalno povećanje broja mikroorganizama ,,radnika”.

Biološka razmena jona

EKO GEA sistem obezbeđuje razmenu jona . Sistem je negativno naelektrisan i pretvara negativne jone u katjone (pozitivno naelektrisane) u vodi (fosfati, nitrati, amonijak, vodonik sulfid…). Ova sposobnost razmene jona rezultira sposobnošću našeg proizvoda da blokira metale i otklanja neprijatne mirise.

EKO GEA je na čelu tehnologije za prečišćavanje otpada putem biološke razmene jona u našim proizvodima.

Pogledajte šemu mlekare i mesare (11.8 KB)